Kustbevakningen övervakar torkan i Emån

Kustbevakningens flyg bistår i torkan som delar av Småland drabbats av.

Kustbevakningens flyg bistår i torkan som delar av Småland drabbats av.

Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län följer vattensituationen i Emåns avrinningsområde noggrant. För att få en ännu bättre lägesbild kommer Kustbevakningen nu att bistå med flygningar över området.

Östra Småland, där Emån med dess biflöden är ett viktigt vattendrag, är drabbat av långvarig torka. Vattenläget i Emån är fortsatt kritiskt och nivåerna sjunker stadigt. Vattenläget är nu så allvarligt att det finns ett antal begränsningar även för de som har tillstånd att ta ut vatten. Vissa får nu inte göra några uttag alls, medan den bevattning som får lov att fortsätta ska ske nattetid.  

Länsstyrelserna i Jönköping och Kalmar län har en gemensam syn på hur den skärpta tillsynen över Emån ska genomföras. Kustbevakningen kommer under de kommande dagarna att bistå med flygningar över Emåns vattensystem, vilket kommer att ge oss bildunderlag för kommande bedömningar.

– För oss på Kustbevakningen är det naturligt att bistå med vår kompetens och vår tekniska utrustning i sådana här situationer. Detta hör inte till vår ordinarie verksamhet, men vi passar på att testa våra system och bidra med kunskap. Vi behöver alla samverka för att hitta lösningar i detta akuta läge, säger Hannu Ahola, stationschef på flygstation Skavsta, Kustbevakningen.

Utöver Kustbevakningens flygningar planerar länsstyrelserna att arbeta med fortsatt tillsyn av Emåns vattensystem genom att hantera de klagomålsärenden som kommer in samt göra tillsyn på befintliga vattendomar.

Ändrad 12 augusti 2022 14:57

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.