Kustbevakningen avslutar i räddningsarbetet på Stena Scandica

Sjöräddning Stena Scandica

Flera enheter från Kustbevakningen, SSRS och Sjöfartsverket fanns vid Stena Scandica, tillsammans med andra fartyg som engagerats av Sjö- och flygäddningscentralen JRCC.

När Stena Scandica förtöjde i Norvik utanför Nynäshamn klockan 11, avslutade Kustbevakningen sin närvaro för att återgå till ordinarie verksamhet. Flera enheter har sedan larmet kom på måndagen varit engagerade i räddningsinsatsen.

Kustbevakningens flyg och fartyg har på Sjö- och flygräddningscentralen JRCC:s uppdrag funnits på positionen för Stena Scandica sedan larmet. En kustbevakningstjänsteman sattes också ombord på haveristen med helikopter för att säkra samband och tillgång till information.

– Det har hela tiden funnits en överhängande fara för att livräddning skulle behöva bedrivas parallellt med miljöräddning, vilket är vårt ansvar. Samtidigt som vi deltog och leddes i sjöräddningen, aktiverade vi vår organisation för att kunna ta hand om ett stort oljeutsläpp i samband med grundstötning. Lyckligtvis förändrades läget till det bättre, säger Fredrik Hallerström, räddningsledare på Kustbevakningen.

---------------------------

Publicerat 29 augusti 20:26

En brand utbröt under måndagseftermiddagen på passagerarfartyget Stena Scandica. Vid klockan 12:38 kom ett nödanrop på VHF-kanal 16 från fartyget med 299 personer ombord varav 241 är passagerare. Fartyget befann sig sydväst om Gotska Sandön och hade en brand ombord.

Det framkom att branden var i kylcontainers ombord och fartygets egen brandstyrka lyckades släcka branden.

Fartyget har fått strömavbrott på grund av branden och driver söderut mot Fårö. Ombord har man fått igång två av fartygets huvudmaskiner och fått fäste med ankare, vilket skapar bättre möjligheter för räddningsinsatsen. En bogserbåt är på väg från Nynäshamn som beräknas hinna fram för att hindra fartyget att komma för nära land. Sjöfartsverket har startat en evakuering av passagerare.

Den pågående räddningsinsatsen leds av JRCC, flyg- och sjöräddningscentralen, på Sjöfartsverket, som har engagerat flera resurser.

Kustbevakningen har utsett en räddningsledare som beslutat göra personal och enheter redo för att biträda Sjöfartsverket vid evakueringen av passagerare och besättning. Myndigheten arbetare också med ett scenario där olja kommer ut i havet. Kustbevakningens övervakningsflygplan finns på plats sedan 13-tiden med uppgift att kartlägga eventuell värmeutveckling och följa händelseutvecklingen.

Ytterligare sjögående enheter från Kustbevakningen finns på plats eller är på väg. En kustbevakningstjänsteman har också satts ombord med helikopter på haveristen.

– Läget är allvarligt och Kustbevakningen prioriterar nu sina resurser för att kunna hjälpa till vid evakueringen av passagerare och besättning. Det finns också en överhängande fara för att miljön kommer till skada till följd av att olja kan komma ut i havet. Kustbevakningen tar i nuläget höjd för att läget kan komma att försämras, säger räddningsledare Fredrik Hallerström.

Ändrad 30 augusti 2022 11:11

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.