Kustbevakningens insatser avslutade efter oljeutsläppet vid Öckerö

Kustbevakare tar upp olja på Öckerö

Kustbevakningen har avslutat sina insatser efter utsläppet som ägde rum utanför Vrångö onsdagen 13 april. Utsläppet, som nått land på flera platser i Göteborgs skärgård, inledningsvis Öckerö, skedde i samband att ett fartyg bunkrade olja till sjöss.

Flera uppgifter om antal liter olja har figurerat. Enligt uppgifter till Kustbevakningen läckte 30–50 liter ut i havet från det tankfartyg som tog emot bunkerolja från ett bunkerfartyg till sjöss vid en ankarplats. En mängd olja läckte också ut på fartygets däck, och det är sannolikt att den har nått vattnet vilket skulle förklara skillnaden mot den mängd olja som uppges ha tagits upp. Till sjöss av Kustbevakningen, på land av berörda kommuner.

Oljan är av en typ som, beroende av väder och temperatur, drivit under vattenytan. Det har gjort den svår, eller omöjlig, att upptäcka förrän den flutit upp på land. På grund av dimma dagen efter utsläppet, kunde inte spaning från luften ske, varken med Kustbevakningens flygplan eller med hjälp av Sjöfartsverkets eller Polisens helikoptrar.

Den olja som gick att hitta på ytan tog KBV 001 Poseidon upp merparten av under natten mot torsdagen, cirka 600 liter. Totalt har Kustbevakningen tagit upp 1 000 liter olja eller oljeblandat vatten från sjön eller intill strandlinjen. Då vatten alltid ingår i den upptagna mängden, är det svårt att exakt ange hur mycket ren olja den motsvarar.

Olja har nått stränder på flera platser, i Göteborgs skärgård och Bohuskusten. Oljefynd har också gjorts på Kosteröarna och i Norge. Att oljan nått dessa områden följer av de havsströmmar som går i Västerhavet och längs kusten.

Sett till bränsletankarnas storlek på fartyget där utsläppet skedde, är utsläppet av mindre storlek. Däremot krävs stora resurser för att ta hand om oljan, till sjöss med fartyg, och framförallt i land, där oljan behöver avlägsnas för hand bland klippor, stenar och skrevor.

Kustbevakningen inledde under onsdagsnatten en förundersökning. Utredningen kunde inte visa att utsläppet skulle ha skett med avsikt eller av försumlighet. Därmed kunde inte brott styrkas och åklagare lade ner förundersökningen.

Kustbevakningen sammanställer sina kostnader för att kunna kräva ersättning av ägaren till fartyget. Ersättningskraven motsvarar statens faktiska kostnader, varken mer eller mindre.

För den händelse ytterligare olja skulle upptäckas till sjöss, har Kustbevakningen fortsatt beredskap. Samtidigt återställs den materiel som använts hittills.

Ändrad 22 april 2022 13:01

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.