Många lärdomar efter branden på Almirante Storni

KBV 001 bekämpar branden 7 dec

Händelsen för drygt ett år sedan, då fartyget Almirante Storni drabbades av brand i sin virkeslast, prövade Kustbevakningens och samhällets resurser i åtta dygn. Haverikommissionens rapport är viktig för att förbättra metoderna för att hantera liknande händelser.

– Kustbevakningen delar flera av de förbättringsförslag som Haverikommissionen identifierat och som gäller oss, säger Per Strandh, chef på Kustbevakningens avdelning för metodutveckling.

Kustbevakningen ser positivt på rekommendationen att också själva utvärdera sin insats, ett arbete som pågår redan.

Haverikommissionens rapport är viktig

– En utomståendes utvärdering och bedömning av en sådan ovanlig och omfattande händelse, och i synnerhet vår egen insats, hjälper oss att bli bättre, säger Per Strandh.

Bland annat Kustbevakningens beredskap och släckmetoder nämns i rapporten.

  • Ett ansträngt personalläge påverkar fartygens bemanning och därmed myndighetens beredskap för miljöräddning. Anslagshöjningen inför 2023 gör att Kustbevakningen nu kan utöka antalet anställda med 150 nya tjänster, en välkommen förstärkning som också underlättar för beredskapen.
  • Händelsen används redan som fallstudie för fortsatt lärande och utveckling av metoder inom flera av våra verksamhetsområden.

Flera aktörer berörs av slutsatserna

I den här typen av stora och resurskrävande händelser, där flera aktörer är involverade, är det avgörande att arbeta tillsammans. För det krävs ett tydligt regelverk och samsyn på roller och ansvar.

– Vi ser positivt på rekommendationerna i rapporten om att se över författningar och hur aktörerna på arenan kan samverka effektivt. Vi deltar gärna i det arbetet, säger Per Strandh.

Ändrad 23 januari 2023 11:00

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.