Miljöräddningsoperation efter oljeutsläpp från fabrik i Hälsingland

Kustbevakningens vapensköld

På lördagskvällen den 23 oktober skedde ett utsläpp av tallbeckolja från en fabrik söder om Ljusne i Hälsingland. Kustbevakningen har med hjälp av flygplan och båt karterat utsläppets spridning och endast påträffat små mängder olja till sjöss och på land. Miljöräddningsoperationen har därför avslutats.

Huvuddelen av de drygt två kubikmeter olja som läckte ut samlades upp av kommunal räddningstjänst i anslutning till industrin och en mycket liten del befaras ha läckt ut i havet.

Kustbevakningen har noga sökt av närliggande havsområde med både flygplan samt båt och endast påträffat olja i så pass små mängder att det inte bedömts vara sanerbart. På måndagseftermiddagen avslutades därför miljöräddningstjänstoperationen.

Om tallbeckolja

Tallbeckolja är en restprodukt från pappersindustrin som kan orsaka irritation i både hud och ögon. Den är också klibbig vilket gör den svår att tvätta bort, särskilt på hundar och andra pälsdjur. Om du upptäcker tallbeckolja är det viktigt att du inte försöker sanera och ta bort det själv. Kontakta Söderhamns kommun om du upptäcker tallbeckolja i naturen eller vid din fastighet.

Ändrad 4 november 2021 13:09