Miljöräddningsoperation inledd efter oljeutsläpp i Härnösand

Oljeskyddsmateriel förbereds i Härnösand.

Kustbevakningen har sedan i onsdags hjälpt räddningstjänsten i Härnösand med att begränsa ett oljeutsläpp från ett kraftvärmeverk. Eftersom oljan nu drivit ut på statligt vatten har Kustbevakningen inlett en egen räddningsinsats.

Fredrik Hallerström leder Kustbevakningens miljöräddningsoperation:

Vad gör Kustbevakningen?

Vårt uppdrag har varit att hjälpa räddningstjänsten att begränsa och bekämpa oljeutsläppet på kommunalt vatten. När olja nu drivit ut på statligt vatten där vi bär ansvaret har vi inlett en egen räddningsinsats.

Är det vanligt med denna typ av utsläpp?

Vi på Kustbevakningen hanterar årligen ett flertal utsläpp från land men omständigheterna varierar både gällande olycksorsak, väderförhållanden och mängden utsläppt olja.

Hur går själva räddningsförfarandet till?

Vi karterar utsläppets spridning för att kunna sätta in åtgärder där de gör som mest nytta. Det handlar både om att begränsa spridningen genom att valla in oljan med länsor, och att bekämpa den genom att suga eller borsta upp den ur vattnet med särskild oljeupptagningsutrustning. Vi har både flygplan och fartyg på plats i räddningsarbetet.

Vilka mer ingår i räddningsinsatsen?

Vi arbetar i nära samarbete med räddningstjänsten, Härnösands kommun, Länsstyrelsen och kraftvärmeverket. Just nu pågår två parallella räddningsinsatser där räddningstjänsten leder arbetet på kommunalt vatten och Kustbevakningen leder insatsen på statligt vatten.

Hur lång tid kommer räddningsarbetet ta?

Alla inblandande är måna om att sanera oljan så fort som möjligt. Det finns ingen fast tidsplan men vi beräknar att Kustbevakningen kommer ha fartyg och personal på plats in i nästa vecka.

Finns det misstankar om brott?

En polisanmälan om miljöbrott är upprättad och utreds av polisens särskilda miljöbrottsutredare.

Ändrad 4 november 2021 15:12