Oljeskadade fåglar utmed Bohuskusten

Kustbevakningens ledningscentral har fått flera samtal om oljeskadade fåglar. Foto: Pernilla Johansson, Kustbevakningen.

Kustbevakningens ledningscentral har fått flera samtal om oljeskadade fåglar. Foto: Pernilla Johansson, Kustbevakningen.

Ett större antal fåglar med olja i fjäderdräkten har observerats utmed Bohuskusten, från Strömstad ner till Göteborgsområdet. Kustbevakningen har inga uppgifter om oljeutsläpp i vårt närområde.

Oljeskadad fågel är ett tydligt tecken på att olja har funnits på vattenytan någonstans vid något tillfälle. Men varken vi eller våra grannländer har någon uppgift om ett utsläpp.

Det är framförallt havsfågel som observationerna gäller, vilket innebär att oljan inte behöver ha förekommit i svenska havsområden, eller i närheten av dem. Fåglarna kan ha flugit långt, och på grund av de starka vindarna de senaste dygnen kommit när den svenska kusten.

Beroende på när och var ett utsläpp skett, och vilken typ av olja det handlar om, kan den bete sig mycket olika. Olja på vattnet kan sjunka, den kan slås sönder. Det gör det svårt att i det här fallet härleda oljan, och ställa en rimlig hypotes om dess ursprung.

Kustbevakningen har miljöräddningsansvaret till sjöss. I det ingår att bekämpa utsläpp till sjöss av olja eller andra skadliga ämnen. Att bekämpa utsläpp på stränder åligger berörd kommun. Att tvätta oljeskadad fågel är en uppgift som framför allt utförs av ideella aktörer.

Ändrad 18 oktober 2023 12:49