Oljeutsläpp i Mälaren

KBV 050 och KBV 410 vallar in olja i samband med miljöräddningsoperation norr om Södertälje 15 november 2021. Foto: Kustbevakningen

Under måndagsmorgonen upptäcktes ett utsläpp av olja i Underåsviken norr om Södertälje. Kustbevakningen har två enheter på plats och arbetar med att begränsa oljans spridning.

Kustbevakningen kontaktades under måndagsmorgonen gällande ett misstänkt oljeutsläpp i Underåsviken norr om Södertälje. Två fartyg och ett flyg dirigerades till platsen för att bekräfta att det rörde sig om olja och kartera dess spridning.

Under förmiddagen har personal på plats arbetat med att valla in oljan med en länsa för att skydda vattenmiljön i området. Den utsläppta oljan är tunn och därför svår att sanera när den sprids och späds ut i vattenmassan.

– Genom att använda länsor kan vi koncentrera utsläppet och på så vis förenkla saneringsarbetet samtidigt som vi skyddar närområdet från förorening, säger räddningsledare Jesper Bäckstedt.

Mälaren är en av Sveriges största råvattentäkter och förser cirka 2,5 miljoner människor med dricksvatten. Kustbevakningen håller närliggande vattenverk informerade om händelsen och i nuläget hålls samtliga vattenintag öppna.

Vad som orsakat oljeutsläppet är i nuläget oklart. En förundersökning om miljöbrott har inletts och drivs av Kustbevakningen.

– Det finns ingen prognos i nuläget på när saneringsarbetet är färdigt. Vi fortsätter vara på plats med fartyg och utrustning så länge vi har olja i vattnet, säger Jesper Bäckstedt.

Ändrad 26 november 2021 15:12