Oljeutsläpp utanför Piteå

Under måndagskvällen lades länsa ut på det grunda vattnet i havsviken för att förhindra att oljan ska spridas.

Under måndagen läckte oljeförorenat vatten ut från en reningsanläggning utanför Piteå. Kustbevakningen finns på plats för att ta hand om utsläppet och minimera skador på omgivningen, ett arbete som genomförs i nära samarbete med räddningstjänsten.

Utsläppet skedde genom att förorenat vattnet från reningsverket rann ner i en intilliggande damm. När den var full fortsatte flödet via en bäck ut i havet. Räddningstjänsten i Piteå lade därför först ut absorptionslänsar vid land. Med drönares hjälp kunde man snart konstatera att utsläppet fortsatt ut i havsviken, som Kustbevakningen länsade in under måndagskvällen för att hindra oljan från att rymma.

Under tisdagen sugs det oljeblandade vattnet upp med hjälp av en sugbil.

– Vid land är det väldigt grunt vatten på den här platsen och vi kan därför gå runt och suga upp det förorenade vattnet som samlats kring stenar och i fickor vid en udde intill reningsverket, berättar Pontus Ekström, vakthavande befäl på Kustbevakningens ledningscentral.

En förmildrande omständighet är att det är lågvatten, vilket minskar risken att oljan försvinner ut i viken.

– Räddningstjänsten bevakar platsen med drönare även idag, säger Andreas Josbrant, befälhavare vid kuststationen i Luleå. Nu gäller det att suga upp så mycket av oljan som bara är möjligt.

Det är för tidigt att spekulera kring hur stort utsläppet är och hur lång tid saneringsarbetet kommer att ta.

Polisen har upprättat en anmälan gällande misstänkt miljöbrott.

Ändrad 20 september 2022 14:53

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.