Rekordstor miljöräddningsövning i Vänern

Övning Vänern 2023, 2

Den 4e oktober övade ett 80-tal personer miljöräddning i Vänern. Foto: Kustbevakningen

Den fjärde oktober genomfördes den största miljöräddningsövningen i Vänern någonsin med ett 80-tal deltagare och ett 40-tal observatörer som ingår i det svenska civilförsvaret.

Vänern försörjer cirka en miljon människor med dricksvatten och är direkt nödvändig för Vänerregionens och Göteborgsregionens framtida utveckling. Ett utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen riskerar att orsaka allvarliga skador på miljön.

Det räcker med en liter dieselolja för att smaksätta en miljon liter vatten och göra det otjänligt som livsmedel. Ett större utsläpp kan komma att störa ut ett vattenverk över längre tid och skapa mycket stora samhällsstörningar, säger Lars Langman, övningsledare.

Lars Langman ledde den rekordstora övningen i Vänern. Foto: Kustbevakningen

Rekordstor övning av civilförsvaret

Övningen den 4:e oktober var den största miljöräddningsövningen i Vänern någonsin med ett 80-tal deltagare som ingår i det svenska civilförsvaret. Bland annat Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Sjöräddningssällskapet, Vänerhamn och samtliga räddningstjänstförbund runt Vänern.

Bilden visar fartyg från Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet i samarbete under övningen. Foto: Kustbevakningen

Finansieras av MSB

Övningen är den del i ett större projekt som finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Projektet leds av Kustbevakningen och går under namnet ”Effektivare skydd av dricksvattentäkter”. 

Syftet med projektet att bland annat att öka kunskapen om nya och traditionella fartygsbränslen, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser, kartlägga aktörer, kompetenser och resurser och deras beredskap samt genomföra gemensamma övningar för att säkerställa att metodik och befintlig teknik finns och fungerar.

9000 liter popcorn simulerade ett oljeutsläpp

Ett av övningsmomenten var att i samverkan lokalisera och ta upp olja ur vattnet. För att simulera olja användes 9000 liter popcorn.

Popcorn har ungefär samma egenskaper som olja. Det lägger sig på vattenytan, följer med vattenströmmarna och kan tas upp med vår utrustning för olja, säger Lars Langman.

Bilden visar hur fartygen samlat in de utsläppta popcornen med hjälp av länsor. Foto: Räddningstjänsten Karlstad.

Lyckat resultat

Målet med övningen var att ge alla deltagare ökad kunskap om metoder, begränsningsåtgärder samt utöka sitt personliga nätverk inom räddningstjänstområdet.

Magkänlsan efter övningen är bra och min bild är att miljöberedskapen i Vänern har fått sig en rejäl knuff framåt. Nu är det viktigt att vi håller i det goda samarbetet och att aktörerna fortsätter utveckla sina relationer och kompetenser. Tillsammans är vi starka, avslutar Lars Langman.

 

Ändrad 6 oktober 2023 15:17