Rekrytering av nya aspiranter under 2022

Gruppbild

Vill du göra en insats för säkra och rena hav? Är du en trygg och flexibel person som bevarar lugnet även i krissituationer? Då kanske yrket som kustbevakare passar dig.

I vår kommer vi att rekrytera aspiranter till vår grundutbildning med start andra halvåret 2022. Utbildningen omfattar två terminer teori i Karlskrona med praktisk kompetens inom sjömanskap. Efter teorin genomförs en termin sjöpraktik ute i Kustbevakningens verksamhet. 

Studierna bedrivs på heltid och undervisningen sker med lärare från Kustbevakningen,Tullverket, Polismyndigheten och olika universitet. Undervisningen är inriktad på problemlösning och bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

Under utbildningstiden har du en tidsbegränsad anställning med lön. Efter genomförd och godkänd aspirantutbildning övergår anställningen i en tillsvidareanställning.

Samtliga datum för ansökningsförfarandet och utbildningsstart publiceras på Kustbevakningens webbplats under januari 2022.

Läs mer om hur du blir kustbevakare här

Ändrad 21 december 2021 15:06