Samarbete slog till brett mot den organiserade brottsligheten

Samverkan i Helsingborgshamn i myndighetsgemensam insats.

Samverkan i Helsingborgshamn i myndighetsgemensam insats.

Den myndighetsgemensamma satsningen Operation Klöver som nyss avslutats slog hårt mot den organiserade brottsligheten i Helsingborg. Flera myndigheter, däribland Kustbevakningen, samverkade mot ekonomisk brottslighet. Totalt genererade insatsen över nio miljoner kronor som nu går tillbaka till samhället.

Resultatet efter de fyra dagarnas gemensamma insatser blev 9 060 678 kronor. I den summan ingår böter, viten, förelägganden, sanktionsavgifter, samhällsnyttor, återkrav, stoppade utbetalningar, utmätningar, företagsbot, förbud samt kostnader att vidta åtgärder.

Kustbevakningen deltog med personal i Helsingborgs hamn. Övriga platser i operationen var motorvägarna utanför Helsingborg och över hela Helsingborgs stad.

– Våra kontroller av godstransporter i hamnarna upptäcker nästan alltid brister. Samtidigt hittar vi andra typer av brott, där andra myndigheter träder in med sina befogenheter, säger John Månsson, chef på Kustbevakningens station i Malmö, som deltog i insatsen.

Operation Klöver bedrevs under fyra dagar, 24–25 januari och 31 januari–1 februari, och var en fortsättning på de två tidigare operationerna 2020 och 2021. Temat i år var att särskilt ingripa mot den ekonomiska brottsligheten även om insatsen även slog mot annan typ av kriminalitet.

Deltagande myndigheter: Polismyndigheten, Tullverket, Kronofogden, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Skatteverket, Räddningstjänsten Skåne nordväst, Arbetsförmedlingen, Kustbevakningen och Helsingborgs stad.

Ändrad 21 februari 2023 09:07

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.