Se våra seminarier från Almedalsveckan på webben

Seminarium ombord på KBV 002 Triton

Branden ombord på Almirante Storni var ett av ämnena när Kustbevakningen bjöd in till seminarier ombord på KBV 002 Triton under Almedalsveckan. Foto: Karin Cars.

Ta del av Kustbevakningens seminarier från Almedalsveckan i efterhand via myndighetens Youtube-kanal.

Hur ska vi tillsammans få stopp på fartygs utsläpp av kemikalielastrester i havet?

Fartyg som transporterar flytande ämnen måste rengöra tankarna innan en ny produkt lastas. Det sker både i hamn och till havs. Reglerna för fossila oljor är betydligt strängare än för vegetabiliska oljor och andra kemikalier, fast skadan kan vara lika stor. Behöver reglerna för tankrengöring ändras?

Fredrik Lindgren, Utredare, Havs- och vattenmyndigheten
Anna Lunde Hermansson, Doktorand, Chalmers
Ulf Nilsson, Moderator, Kustbevakningen
Caroline Petrini, Miljöhandläggare, Transportstyrelsen
Peter Ryman, Kuststationschef, Kustbevakningen
Eva-Lotta Sundblad, Moderator, Havsmiljöinstitutet
Jonatan Tholin, Förundersökningsledare, Kustbevakningen

Länk till seminariet (Youtube) https://youtu.be/3SJ2jxtdZL0

Hur skyddar vi våra vatten – är vi redo för framtidens sjöfart?

Ökad sjöfart spelar en avgörande roll för att nå Sveriges klimatmål. Samtidigt står sjöfarten inför stora förändringar som nya drivmedel, laster och mindre öppna havsytor. Hur rustar vi räddningstjänsten till sjöss för att anpassas efter dessa förändringar?
Carl Carlsson, Sjösäkerhetsfrågor, Svensk Sjöfart
Björn Garberg, Nationell sjöfartssamordnare, Trafikverket
Christina Jönander, Doktorand i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Thomas Larsson, Räddningstjänsthandläggare, Kustbevakningen
Ulf Nilsson, Moderator, Kustbevakningen
Eva-Lotta Sundblad, Moderator, Havsmiljöinstitutet

Länk till seminariet (Youtube) https://youtu.be/CDZww5pXdsc

Framtidens politiker om våra vatten, sjöfarten och miljösatsningar

Stora satsningar görs på framtidens sjöfart både vad gäller nya drivmedel och infrastruktur. Vad krävs för att vi ska kunna hantera utsläpp och olyckor till havs även i framtiden? Hur tar vi på bästa sätt hand om våra hav, sjöar och Sveriges stora dricksvattentäkter Vänern, Mälaren och Vättern? Här ger några av våra framtidspolitiker sin syn på vad de anser viktigast för miljön kopplat till våra hav och sjöar och vilka förslag på åtgärder de ser för framtiden. Ta del av en kort och intensiv dialog!

Oscar Berggren, Ledamot i förbundsstyrelsen, CUF
Pavlos Cavelier Bizas, Ledamot i förbundsstyrelsen, SSU
Johannes Thernström, Ledamot i förbundsstyrelsen, MUF
Erik Wahlström, Ledamot i förbundsstyrelsen, Grön Ungdom
Ulf Nilsson, Moderator, Kustbevakningen

Länk till seminariet (Youtube) https://youtu.be/a2hBoUPKMeg

Så hanterades branden ombord på Almirante Storni

Lördagen den 4:e december utbröt en brand ombord på det 177 meter långa fartyget Almirante Storni utanför Göteborg. Fartyget var lastat med över 40 000 kubikmeter virke och beskrevs som en flytande tändsticksask. Men det fanns inte bara trä ombord. Bränsletankarna var fyllda med 600 ton olja. Ett totalhaveri skulle riskera att leda till en potentiell miljökatastrof och lamslå den viktiga sjöfarten in och ut ur Göteborg. Hör Kustbevakningen tillsammans med Transportstyrelsen och Länsstyrelsen i Västra Götaland berätta om hur de arbetade för att hantera en av de största fartygsbränderna på svenskt vatten i modern tid.

Markus Green, biträdande chef för Kustbevakningens ledningscentral
Fredrik Hellsberg, chef för tillsynssamordning på Transportstyrelsen
Ann-Charlotte Horgby, kommunikationchef Länsstyrelsen Västra Götaland
Moderator: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Länk till seminariet (Youtube) https://youtu.be/h4M2JCDYGTw

 

Ändrad 19 juli 2022 09:07