Stora framgångar i samarbetet mot organiserad brottslighet i Stockholm

Vattenskoter

Det myndighetsgemensamma samarbetet nådde sitt hittills högsta resultat under året, bland annat ett 40-tal dömda för delaktighet i bedrägerier.

Framför allt har det varit ett rekordår för Kronofogden och ett 40-tal dömda för delaktighet i bedrägerier, som är ett par av resultaten av 2020 års myndighetssamverkan mot den organiserade brottsligheten i Stockholm.

Kustbevakningen, som ingår i den myndighetsgemensamma satsningen, har ökat sin samverkan med Kronofogden, till exempel genom att erbjuda vår närvaro till sjöss som arbetsplattform för gemensamma kontroller av sjötrafiken. Båt- och vattenskoterförare som Kustbevakningen kontrollerar i det ordinarie uppdraget kan vara intressanta för andra myndigheter.

Då det visat sig att personer som förekommer i våra sjötrafikkontroller har skulder, blir just Kronofogden relevant att samverka med, och tillsammans blir befogenheterna fler. Genom sommarens gemensamma insatser har båtar, vattenskotrar, klockor och smycken utmätts till ett värde av 996 000 kronor. En betydande del av pengarna som Kronofogden utmäter går till att betala skadestånd till de kriminellas brottsoffer.

Fler av resultaten går att ta del av på polisen.se.

Om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

  • Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startade sommaren 2009.
  • Myndigheterna samverkar med underrättelser och operativa insatser mot kriminella individer, nätverk och fenomen i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Satsningen är på uppdrag av regeringen. Arbetet samordnas regionalt i Stockholm av Regionalt Underrättelsecentrum (RUC).
  • Satsningen utgår från en myndighetsgemensam inriktning som beslutas av Samverkansrådet, där varje samverkande myndighet representeras av sin generaldirektör, eller motsvarande. Inriktningen utgår delvis från en myndighetsgemensam lägesbild som skrivs av Nationellt underrättelsecentrum, NUC.
  • De samverkande myndigheterna är för närvarande Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ändrad 4 augusti 2021 10:37

Dela

Fler resultat av det myndighetsgemensamma arbetet