Utsläppet i Bottenhavet går inte längre att se

Okänt utsläpp i Bottenhavet 8 juni

Okänt utsläpp i Bottenhavet 8 juni

Det stora utsläpp som upptäckes på onsdagen genom satellitövervakning går inte längre att se. Kustbevakningens flygspaning har idag varit resultatlös. Kustbevakningen har förhöjd uppmärksamhet i området, tillsammans med finska gränsbevakningen. Förundersökningen fortsätter.

Kustbevakningens brottsutredare vidtar fortsatt utredningsåtgärder.

– Vi arbetar med att kartlägga de fartyg som rört sig i området och som skulle kunna kopplas till utsläppet. Vi har hållit förhör med såväl fartyg som andra aktörer och arbetar vidare med ärendet. Alla utsläpp innebär en påfrestning på havet och det marina livet. Att det inte syns innebär inte att vi kan lägga det bakom oss, säger Jonatan Tholin förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Det står klart att det inte rör sig om en mineralolja, som uppvisar ett tydligt skimmer på ytan. Vad det kan vara för ämne i det aktuella fallet får en laboratorieanalys ge svar på, vilket beräknas vara klart tidigast i nästa vecka.

– Nya bränslen som transporteras till sjöss ökar i omfattning, bland annat biobränslen, och i kontakt med vatten uppvisar de en stor variation beteenden vilket komplicerar arbetet med att snabbt avgöra vad det är för ämne. Det blir också svårare att bedöma om det går att begränsa eller bekämpa utsläppet. Det gör det så klart angeläget att ta reda på omständigheterna i det här fallet, säger Jonatan Tholin.

– Trenden de senaste åren är att antalet utsläpp av andra ämnen än mineralolja ökar. Det utmanar kustbevakningar med uppdrag att bekämpa utsläpp då de ofta kräver materiel och metoder som idag saknas. Dessa utsläpp utmanar också gällande lagstiftning, och möjligheterna att få en rättslig prövning av om utsläpp har skett i strid mot regelverket. Klart är att alla typer av utsläpp påverkar havsmiljön, säger Jonatan Tholin.

  • Utsläppet hade på onsdagen en spridning över både svensk och finsk ekonomisk zon, cirka 10 landmil från svenska kusten.
  • Kustbevakningsflyget karterade under onsdagen utsläppet från ovan och beräknade att det då täckte en yta på cirka 77 kvadratkilometer.
  • Prover har tagits och skickas på analys.
  • Kustbevakningens fartyg KBV 201 var på plats på positionen för utsläppet under onsdagskvällen men kunde då inte se något i vattnet.
____________________________________________________

9 JUNI 2022 09:42

Ett stort utsläpp på en yta av 77 kvadratkilometer upptäcktes i Bottenhavet under onsdagen. Utsläppet sträcker sig över både svensk och finsk ekonomisk zon. Vad utsläppet består av är ännu oklart men det är inte mineralolja och det finns i nuläget inget akut hot om ett landpåslag.

På onsdagsmorgonen tog Kustbevakningen emot en satellitindikering om ett utsläpp i Bottenhavet. Vad utsläppet består av är ännu okänt. Utsläppet sträcker sig från Söderhamn och upp till Härnösand.

Utsläppet är spritt över både svensk och finsk ekonomisk zon. Det finns i nuläget inget akut hot om ett landpåslag då utsläppet befinner sig cirka 10 landmil från kusten. Kustbevakningen följer utsläppets spridning och gör löpande prognoser för att förutse dess rörelser.

Kustbevakningsflyget har under onsdagen karterat utsläppet från ovan och beräknade att det då täckte en yta på cirka 77 kvadratkilometer. De släppte även två provtagningsbojar i den del av utsläppet som finns på svenskt vatten. Syftet är att fastställa vad utsläppet består av. Först när proverna analyserats är det möjligt att kommentera vilka bekämpnings- och begränsningsåtgärder som eventuellt kan vidtas.

Kustbevakningens fartyg KBV 201 var på plats vid koordinaterna för utsläppet under onsdagskvällen men kunde då inte se något i vattnet. Nya överflygningar kommer genomföras under torsdagen.

En förundersökning gällande miljöbrott har inletts av åklagare där Kustbevakningen bistår med en rad utredningsåtgärder. Bland annat undersöks nu vilka fartyg som befunnit sig i området och vad de haft för last.

Finska myndigheter och kommunal räddningstjänst på berörda orter har informerats.

Media får använda Kustbevakningens bilder. Ange Kustbevakningens som upphovsman vid publicering.

Ändrad 9 juni 2022 15:42

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.