Stort utsläpp i samband med tankrengöring av palmolja norr om Gotska Sandön

tsläpp av Palmolja N Gotska Sandön, 11 april 2023

Rester av palmolja syns tydligt på däck ombord på fartyget intill dess manifoldrar, ett slags förgreningsrör. Foto: Kustbevakningen KBV 502

Under tisdagen kunde Kustbevakningens flygplan identifiera ett utsläpp norr om Gotska Sandön som täckte en yta av tio kvadratkilometer. Det misstänkta tankfartyget beordrades att ankra och kunde därefter bordas av personal från Kustbevakningen. Utsläppet är inte möjligt att bekämpa.

Utsläppet skedde i svensk ekonomisk zon, vilket kräver ett åklagarbeslut för att kunna vidta utredningsåtgärder. Med det beslutet fattat, kunde personal från Kustbevakningen på Djurö och i Oxelösund gå ombord för att hålla förhör samt ta prover i fartygets tankar.

– Vi har säkrat bevis och vi har en tydlig källa, säger Jonatan Örn, förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Utsläppet av palmolja ska ha skett i samband med tankrengöring, vilket enligt internationella regelverk är tillåtet enligt vissa kriterier, till exempel avstånd till land, fartygets fart och att det sker under vattenytan. Tankrengöring görs mellan laster, för att olika ämnen som transporteras i fartygets lasttankar inte ska reagera med varandra.

­– Vi misstänker att metoden som har använts under tankrengöringen inte följt gällande regelverk och att detta har lett till att en större mängd släppts ut. Vi bedömer att minst 600 liter palmolja nått havet, vilket överstiger det tillåtna, säger Jonatan Örn.

– Det här är något vi ser allt oftare i våra vatten. Transporterna av olika ämnen som används framför allt i nya bränslen ökar, och därmed den här typen av utsläpp. Tyvärr saknas det effektiva juridiska verktyg för att komma till rätta med det idag, säger Jonatan Örn.

Utsläpp av den här typen av oljor är svåra, ofta inte ens möjliga, att bekämpa. I det här fallet rör det sig om palmolja (Crude Palm Oil) som används både till livsmedel och biobränsle. 

Thomas Larsson arbetar med metoder för räddningstjänst på Kustbevakningen.

– Palmolja är en relativt flyktig produkt, som både bryts ner i vattnet och dunstar i luften. Men de är kladdiga som andra oljor, och kan därmed skada sjöfågel som vilken annan olja som helst. Alla utsläpp i havet är till nackdel för havsmiljön och djurlivet, säger Thomas Larsson.

Det misstänkta fartyget har destinationshamn i Finland. Kustbevakningen samverkar i ärendet med svenska Åklagarmyndigheten och finska myndigheter.

Ändrad 12 april 2023 13:31

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.