Stort utsläpp utanför Öland upptäckt

Flygplan KBV 502 i luften

Foto: Kustbevakningen

Det utsläpp av ett skadligt ämne som upptäcktes förra veckan 35 nautiska mil sydost om Ölands södra udde, syns inte längre. Kustbevakningen har flugit över de positioner som enligt driftprognosen utsläppet bör ha befunnit sig på. Förundersökningen pågår och leds nu av miljöåklagare.

Uppdatering måndag 22 mars

Utsläppet till havs från i onsdags förra veckan syns inte längre, kan Kustbevakningens havsövervakningsflyg konstatera. Det finns flera tänkbara orsaker till det: väder och vind, temperatur samt ämnets sammansättning och egenskaper. Troligtvis har det lösts upp till havs.

Prover av ämnet befinner sig på analys. Syftet är att fastställa vilket ämne det rör sig om och att eventuellt kunna härleda utsläppet till en källa. Bedömningen att det rör sig om ett oljeliknande ämne som inte är mineralolja kvarstår.

Kustbevakningen inledde förra veckan förundersökning om misstänkt brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg. Förundersökningen drivs nu av miljöåklagare på Åklagarmyndigheten enligt de rutiner som gäller för utredningar av händelser utanför Sveriges territorialhav.

Ursprunglig version 19 mars 2021 kl 10:37

Kustbevakningen utreder ett utsläpp av ett misstänkt skadligt ämne som upptäcktes sydost om Öland under onsdagen. Utsläppet är i dagsläget inte möjligt att bekämpa och beräknas inte nå land.

Utsläppet täcker en 26 kvadratkilometer stor vattenyta. Ämnet, som enligt en preliminär analys inte är skadligt för människor, delar egenskaper med olja. Bedömningen är dock att det inte rör sig om mineralolja. Som det uppträder går det inte att bekämpa. Preliminära data visar att det är skadligt för havsmiljön och det marina djurlivet.

Kustbevakningens havsövervakningsflygplan upptäckte utsläppet till sjöss sydost om Öland, i svensk ekonomisk zon. Under natten mot torsdagen befann sig KBV 003 Amfitrite på positionen. Besättningen kunde med vägledning av flyget vidta initiala utredningsåtgärder.

Kustbevakningen har inlett en förundersökning om misstänkt brott mot Lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

– Vi har en hypotes om vad som har skett. Nu analyserar vi vattenprovet och undersöker närmare varifrån utsläppet kan tänkas komma. Vi utesluter inte utredningsåtgärder i utlandet, säger Jonatan Tholin, Kustbevakningens förundersökningsledare.

I dagsläget finns ingen risk för landpåslag. Prognosen är att utsläppet driver söderut.

– Trenden är att den här typen av utsläpp har ökat de senaste åren, alltså av skadliga ämnen som inte är mineralolja. Det här är ett stort utsläpp, sett till ytan det största Kustbevakningen upptäckt som inte är olja. Det täcker en yta motsvarande 365 fotbollsplaner, säger Jonatan Tholin.

Ändrad 4 augusti 2021 10:35

Dela

Kontakt

Mattias Lindholm

Presskontakt

Strategisk inriktning och ledningsstöd

Direkt: 0768-99 53 60

Växel: 0776-70 70 00