Svensk besättning eskorterade migranter på Medelhavet

Migranter Medelhavet

Ombord på migrantbåten som eskorterades till Lampedusa fanns 62 personer.

Under vinterhalvåren har Kustbevakningen, tillsammans med Polisen, en båt med besättning i Medelhavet för att skydda Europas gemensamma yttre gräns. I år hann de svenska medarbetarna precis anlända till södra Italien innan de genomförde sitt första skarpa uppdrag.

Kustbevakningen har tillsammans med Polismyndigheten ett stående uppdrag att skydda EU:s yttre gräns genom Frontex. I år är det en av Polisens båtar som placerats vid ön Lampedusa som ligger mellan Sicilien och Nordafrika. Besättningen består av tre medarbetare från Polisen och Kustbevakningen. En italiensk förbindelseofficer finns också med ombord, vars uppgift är att hålla kontakt med de italienska myndigheterna. Det svenska uppdraget pågår mellan oktober och april nästa år.

De italienska myndigheterna upptäcker numera migrantbåtarna bland annat med hjälp av satellit och drönare. Redan förra lördagen, några dagar efter ankomsten till Italien, fick den svenska besättningen i uppdrag att möta upp en träbåt med migranter som körde i fem knop mot Lampedusa.

– Positionen där båten befann sig stämde precis, berättar befälhavare Johan Tholén från Kustbevakningen som eskorterade migrantbåten på Medelhavet under flera timmar. Det blev mörkt innan vi nådde land, men de italienska myndigheterna mötte oss och deras personal kunde köra in båten till kaj.

Ombord på migrantbåten fanns 62 migranter från Nordafrika, varav fyra kvinnor och fyra barn.

Johan Tholén beskriver uppdraget som odramatiskt och är nöjd med det goda samarbetet med de italienska myndigheterna.

– Tack vare drönarna kan vi hjälpa båtarna till rätt plats på Lampedusa så att migranterna snabbt kommer i säkerhet, får vatten och mat, säger han.

Enligt Frontex Daily Newsletter* har Italien haft en kraftig ökning av antalet migranter i år. Totalt har cirka 74 000 migranter anlänt hittills i år jämfört med 48 000 under samma period förra året och 25 000 år 2020. De största flyktingströmmarna till Italien kommer från Egypten, Tunisien, Bangladesh, Syrien och Afghanistan. Elva procent av migranterna är ensamkommande minderåriga.

– Det är bra att vi kommit igång med årets uppdrag. Personal och materiel är på plats och allt har fungerat direkt, kommenterar Peter Widlund, som är ansvarig för Frontexuppdraget på Kustbevakningen.

Kort om Frontexuppdraget

Frontex är EU:s gemensamma gränsbevaknings- och kustbevakningsbyrå vars uppgift bland annat är EU-gemensamma insatser med syfte att kontrollera EU:s yttre gräns. Syftet med Kustbevakningens och Polisens uppdrag är att bistå de italienska myndigheter som leder insatsen med gränsövervakning och kontroll till sjöss.

  • Att med båt, besättning och ledningspersonal under aktuell tidsperiod stå till Frontex och värdlandet Italiens förfogande.
  • Att övervaka angivna områden och upptäcka, identifiera, rapportera och följa relevanta objekt.
  • Att bistå i sjöräddningsoperationer genom att vidarebefordra information och aktivt delta i räddningsinsats om ett fartyg eller personer befinner sig i, eller befaras hamna i, sjönöd.

* Uppgifterna om antalet migranter är hämtade från Frontex Daily Newsletter som hänvisar till denna källa.

Ändrad 17 oktober 2022 10:09

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.

Läs mer