Svenska Kustbevakningen i övning med amerikansk kustbevakning

USCG Hamilton

USCG Hamilton.

Under två dagar har Kustbevakningens fartyg KBV 003 övat i Hanöbukten med sin amerikanska motsvarighet USCG Hamilton. Bakgrunden var en förfrågan från Försvarsmakten om att ta emot USCG Hamilton från US Coastguard med anledning av sitt besök till Europa och Östersjön där flera hamnbesök och övningar till havs med olika länder väntar.

Kustbevakningen tränar regelbundet med andra länders fartyg men detta tillfället var första gången på länge som ett fartyg från amerikanska Kustbevakningen deltog. USCG Hamilton levererades till amerikanska Kustbevakningen 2014 och har hemmahamn vid Joint Base Charleston i North Charleston, South Carolina.

- Förutom de olika övningarnas innehåll är detta en utmärkt chans att utbyta erfarenheter. Det finns mycket vi kan lära av varandra, säger Thomas Eriksson på Kustbevakningen, som varit med om att planera övningsupplägget.
Under söndagen och måndagens övningar simulerades bland annat brand ombord, nödbogsering och sjöräddning. Under sjöräddningsövningen ingick även Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral, Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC) som bidrog med en av sina helikoptrar.

Den fingerade sjöräddningen inleddes med ett allmänt anrop från sjöräddningen att en fiskebåt sjunkit och det saknades tre personer. Två ribbåtar skickades ut från fartygen för att söka efter personerna. Två personer (dockor) hittades tillsammans med en del mindre föremål i vattnet. Dockorna fördes till KBV 003 där ett sjukvårdsteam från Hamilton fick ta hand om de ”skador” de fingerade fiskarna fått. Därefter kördes tre personal ut en bit för att räddningshelikoptern ifrån Kristianstad för att öva på att ta upp dem ur havet och sedan fira ner dom på KBV 003:s akterdäck.

- Sammanfattningsvis har det varit två mycket bra dagar. Trots att vi hade väldigt kort varsel på grund av att USCG Hamilton försenades av en storm i Florida och schemat fått läggas om har vi fått till bra innehåll och förmedlat vad svenska kustbevakning gör. Som vad vår förste styrman uttryckte det, vi är som en stor schweizisk armékniv, säger Thomas Eriksson.

Ändrad 3 november 2022 13:52