Tre fartyg nära kollision på Västkusten

Inspektion Oxelösund 22 nov 2023

Samverkande svenska myndigheter tog emot fartyget i Oxelösunds hamn. Foto: Simon Egler, Kustbevakningen.

Tack vare handlingskraftiga befäl ombord på ett tankfartyg och en bunkerbåt undveks en fartygskollision utanför Göteborg den 19 november i år. Den ansvariga befälhavaren på lastfartyget som var på väg rakt in i de andra kunde senare bötfällas genom ett effektivt samarbete mellan svenska myndigheter.

I samband med att ett 189 meter långt lastfartyg skulle lämna sin ankarplats utanför Göteborg söndagen den 19 november var det mycket nära att krocka med både ett tankfartyg och en intilliggande bunkerbåt.

– När lastfartyget lämnade sin ankarplats gjorde det en farlig gir och var på väg rakt in i de båda andra fartygen. Befälen på de andra fartygen, som såg vad som höll på att hända, lyckades göra undanmanövrar för att undvika kollisionen, och fartyget passerade med bara några meters marginal berättar Johanna Wemminger, som arbetar som förundersökningsledare på Kustbevakningen.

Misstanke om vårdslöshet i sjötrafik

Sjöfartsverkets trafikcentral, VTS, i Göteborg informerade omgående Kustbevakningen som inledde en förundersökning och upprättade en anmälan om misstänkt vårdslöshet i sjötrafik.

Några dagar senare, när lastfartyget anlöpte Oxelösunds hamn genomförde Kustbevakningen husrannsakan och delgav befälhavaren misstanke om vårdslöshet i sjötrafik. Samtidigt var Transportstyrelsens fartygsinspektör ombord för en Port state control. Efter ett längre förhör erkände befälhavaren och fick en bot på 50 dagsböter efter beslut av åklagare. Polismyndigheten medverkade också inom ramen för myndigheternas gemensamma samverkan.

Ovanlig händelse

– Befälet på lastfartyget försatte sig i en situation utan manöverutrymme, det kunde bara fortsätta i riktning mot de andra fartygen. Hade de tre fartygen kolliderat hade det sannolikt inneburit ett betydande oljeutsläpp som kunnat slå rakt på land med omfattande skador på både människor, djur och natur, berättar Johanna Wemminger.

Liknande incidenter är inte vanliga i Sverige, men när det händer är ofta svårt att lagföra befälhavaren för brott. Här var samverkan mellan myndigheterna en framgångsfaktor.

Ändrad 6 december 2023 12:30

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.