Två nya flygbefälhavare på Kustbevakningen

Karin Andersson och Emelie Lundh

Kustbevakningens nya flygbefälhavare Karin Andersson och Emelie Lundh utanför ett av Kustbevakningens flygplan. Foto: Kustbevakningen.

Kustbevakningen har nyligen befordrat Karin Andersson och Emelie Lundh till flygbefälhavare.

För första gången på flera år har Kustbevakningen utsett två nya flygbefälhavare: Karin Andersson och Emelie Lundh. Rollen motsvarar befälhavarrollen till sjöss och innebär att man har det högsta ansvaret ombord. Arbetsuppgifterna på planet sköter flygbefälhavaren tillsammans med två systemoperatörer och en styrman vid sin sida, som också är utbildad pilot.

Lång upplärningsperiod till flygbefälhavare

Flygbefälhavare på Kustbevakningen är inte ett jobb man söker utan en tjänst man erbjuds när det finns behov och man bedöms som lämplig. En förutsättning är att man redan är utbildad pilot och arbetat som styrman under många år.

I vintras blev Karin Andersson och Emelie Lundh erbjudna att bli flygbefälhavare, förutsatt att de klarade Transportstyrelsens test som består av en muntlig examination och ett flygprov som görs i en simulator. De har även genomgått ett rigoröst utbildningsprogram internt i Kustbevakningsflyget som består av flera utbildnings- och kontrollmoment.

– Under ett halvår pluggade vi hårt vid sidan om våra jobb som styrmän för att klara det muntliga testet där vi kunde få vilka frågor som helst från våra regelverk. En stor fördel var att vi var två som kunde ge varandra tips, säger Emelie Lundh.

Trots viss nervositet klarade de testen utan problem i somras och utsågs nyligen till flygbefälhavare på Kustbevakningen.

Dubbla krav på Kustbevakningens flygande medarbetare

Både Karin Andersson och Emelie Lundh har en bakgrund som yrkesofficerare, men därefter har vägen till att bli flygbefälhavare på Kustbevakningen sett olika ut.

– Jag har drömt om att flyga sedan jag var fyra år. Jag sökte hit när jag gått ut Trafikflyghögskolan och fick anställning direkt. Efter några år i luften gick jag Kustbevakningens grundutbildning, så jag är även utbildad kustbevakare, vilket är viktigt i vårt jobb, berättar Emelie Lundh.

– För min del fick jag tips om att söka Kustbevakningens grundutbildning genom en kompis i flottan, säger Karin Andersson. Jag blev antagen och började utbildningen 1997. I tio år jobbade jag till sjöss i Stockholms skärgård, sedan blev jag internrekryterad, gick Trafikflyghögskolan och började här på flyget för femton år sedan.

Att arbeta på Kustbevakningens flyg skiljer sig från andra pilottjänster. Man ska klara både att hantera själva flygningen och Kustbevakningens sjöövervakningsuppdrag, där flyget kompletterar enheterna till sjöss.

– Det här är så mycket mer än ett flygjobb. Vår insats är en viktig kugge i Kustbevakningens sjöövervakning och beredskap för miljö- och sjöräddningsinsatser. Arbetsdagarna är oförutsägbara, under vissa flygningar händer ingenting, andra gånger kan vi bli skickade på flera sjöräddningar, berättar Karin Andersson och Emelie Lundh. De arbetspass vi särskilt minns är när vi konkret gjort en insats för en människas liv.

Ändrad 16 november 2023 14:49

Dela

Kontakt

Kustbevakningens presskontakt

Tel: 010-279 86 99
Mån-fre kl. 09-16, extra öppet vid särskilda händelser.
Övriga tider svarar Kustbevakningens ledningscentral.