Utökade kontroller av vilotid och vakthållning på fiskefartyg

Foto: Nina Barne, Kustbevakningen

Från den 1 april 2023 till och med den 31 december 2023 kommer Kustbevakningen att öka sina kontroller när det gäller vilotid och vakthållning på fiskefartyg.

- Ett av målen med kontrollerna är att inledningsvis öka kunskapen om vilka regler som gäller och underlätta för dem som arbetar i fiskeflottan att göra rätt, säger Stina Sahlström, som arbetar med sjöövervakningsfrågor på Kustbevakningen.

De utökade kontrollerna är ett resultat av en utökad säkerhetsrekommendation ifrån Haverikommissionen till Transportstyrelsen. Detta efter att ett fiskefartyg gick på grund utanför Hönö i juni 2020. Flera åtgärder har därefter genomförts för att minska risken att liknande olyckor sker i framtiden. Att Kustbevakningen ökar tillsynen för att säkerställa att fiskefartygens vakthållningsrutiner är i enlighet med gällande regelverk är en av dem.

Flera mål med insatsen

Genom ökade kontroller så hoppas Kustbevakningen och Transportstyrelsen också på att kunna kartlägga hur bemanningen ser ut på fiskefartyg i den svenska fiskeflottan idag. 

- Vi kommer också att i samband med kontrollerna sprida information om vilka föreskrifter och regler som finns på området och hur viktigt det är att dessa följs, säger Stina Sahlström.

Framförallt handlar det om regelverk kopplat till vakthållning och särskilt kravet om utkik i 8 kap. TSFS (2012:67) samt bestämmelserna i Lagen om vilotid (1998:958). Kontrollerna kommer att ske som en del av Kustbevakningens ordinarie verksamhet.   

Ändrad 30 mars 2023 15:58