Utredning om grovt fiskebrott

En mängd döda pigghajar och andra större fiskar har hittats i hamnen i Lysekil.

En mängd döda pigghajar och andra större fiskar har hittats i hamnen i Lysekil.

Uppdateringar kl. 19.32: Dykningar har genomförts under dagen av Kustbevakningens dykare och drygt 100 döda fiskar hittades. Ärendet är överlämnat till åklagare för fortsatt förundersökning. Frågor i ärendet besvaras framöver av åklagarmyndigheten i Göteborg.

Utredningsåtgärder har påbörjats och består bland annat av förhör. Teknisk undersökning i form av dykningar i området där fisken påträffats har genomförts. Beslut har därför tagits om att området i hamnen ska vara avspärrat under den tid som undersökningar genomförs.

– Det här är både ledsamt och allvarligt. Vi har lagar och regler för att skydda våra känsliga hav och den biologiska mångfalden, det är ett lagbrott om man inte följer dom, säger Jonas Berg chef för kuststationen i Lysekil.

Bakgrund

I helgen upptäcktes en mängd döda pigghajar och andra större fiskar i hamnen i Lysekil. Pigghaj är en fredad art och ska återutsättas skyndsamt om den exempelvis kommit upp i samband med fiske. En brottsanmälan är upprättad av Kustbevakningen som också har inlett förundersökning om fiskebrott.

Ändrad 31 mars 2022 19:34