Hanna är redo dygnets alla timmar

Hanna Bühler Adolfsson, vakthavande befäl på ledningscentralen.

Hanna Bühler Adolfsson arbetar som vakthavande befäl på Kustbevakningens nationella ledningscentral. Foto; Pernilla Johansson

Att vara vakthavande befäl är ett händelsestyrt och varierande jobb. Att sitta som spindeln i nätet och ha information om många delar av verksamheten är kul, säger Hanna Bühler Adolfsson som är vakthavande befäl på ledningscentralen.

Kustbevakningens nationella ledningscentral ligger i Göteborg och är myndighetens operativa kontaktpunkt för den pågående verksamheten, men också för allmänheten, andra myndigheter och organisationer.

Hit kan du ringa dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare. Hanna är vakthavande befäl, har vakten i Sverige och leder det operativa arbetet på ledningscentralen. Till sin hjälp har hon flera kollegor.

– När en omfattande eller samhällspåverkande miljöolycka inträffar till havs samordnar jag och mina kollegor det inledande räddningsarbetet Jag är ofta räddningsledare initialt, sedan bildar myndigheten stab och då tar räddningsledaren i staben över. Jag har också samverkan med andra aktörer initialt, säger Hanna Bühler Adolfsson, vakthavande befäl på ledningscentralen.

Ledningscentralen har en spindel-i-nätet-funktion och är hjärtat i Kustbevakningens verksamhet.

- Det är ett väldigt roligt arbete och det är en ära att få leda alla våra fartyg och andra enheter. Att få vara nära när de jobbar där ute och skapa något bra tillsammans. När det fungerar och allt slutar bra känns det väldigt roligt att vara på jobbet, säger Hanna.

Bemanning dygnet runt

Det är alltid sju personer som bemannar ledningscentralen fördelat på dygnets 24 timmar. I tjänst är det två vakthavande befäl, två ledningscentralsoperatörer och tre ledningscentralsbefäl.

– Vi är alltid två vakthavande befäl. En är mer operativ och jag som är lite mer senior i tjänst är övergripande ansvarig. Det innebär att det är jag som redovisar händelser utåt, till exempel i organisationen och på olika samverkansmöten till exempel.

Att ge bra nulägesbilder är en viktig uppgift på ledningscentralen. Alla i myndigheten behöver vara eniga om hur läget ser ut och vad som är på gång.

– Det är viktigt att alla har en gemensam nulägesbild. Vad har vi på gång med våra enheter, vilka pådrag har vi, hur ser det ut med bemanning och vad händer i samhället i stort som kan påverka verksamheten är några exempel.

Gör skillnad tillsammans

En av ledningscentralens uppgifter är att skicka rätt enhet till rätt plats. Ibland kommer det svåra och mer omfattande larm. Hanna har varit med om många händelser under sina år på Kustbevakningen. Både större och mindre.

– Det svåraste är när människor förolyckas och när barn är inblandade. Då är det väldigt tyst i det öppna kontorslandskapet ända tills vi har nått fram med våra enheter och vet utgången. Man kan tycka att vi är långt ifrån händelsen men för oss känns det som att vi är mitt i den, säger Hanna.

– Något annat som är svårt med jobbet är när vi samverkar med polisen kring till exempel knarkpådrag. Då kan förutsättningarna plötsligt ändras och därmed också riskbilden för våra enheter. Som vakthavande befäl ansvarar jag för att se till att vi får rätt information om ändrade förutsättningar längs vägen. Då är det viktigt att kunna förmedla det på rätt sätt så att enheterna är beredda och förvarnade. Vi ska ge rätt information, så att befälhavaren kan fatta korrekta beslut, men vi ska inte hindra deras arbete.

Ibland får besättningen på fartygen mer information under en pågående olycka, ibland är det ledningscentralen som vet mer.

– Oavsett så strävar vi efter att ha bra kommunikation och då kan vi göra skillnad tillsammans. När vi får fram fartyget till rätt plats, med rätt kompetens och utrustning och allt slutar väl då känns det väldigt bra. Kommunikation och samarbete är avgörande i vår verksamhet, vi klarar oss inte utan varandra, säger Hanna.

Prestigelöst samarbete

Hanna vill skapa en öppen och trygg arbetsplats. Medarbetarna ska känna att de kan agera och fatta beslut, men de ska också kunna backa och fråga om råd när det behövs.

– Jag vill få alla att känna sig bekväma och trygga med varandra här inne för då blir vi mycket mer effektiva när det bränner till. Det är viktigt att alla vågar agera och ta beslut, men det är också viktigt att backa och våga fråga. Jag vill skapa känslan av att det är helt prestigelöst här inne och även mot enheterna där ute. Vi behöver fråga och diskutera med enheterna kring hur det ser ut där ute vid en händelse för att vi ska kunna fatta kloka beslut här inne. De har kunskapen och sitter på svaren, säger Hanna. 

För att jobba på ledningscentralen behöver man vara lugn, trygg och lyhörd. Att ha förmågan att lyssna och inte ha för bråttom.

- Vi har en bred verksamhet och ingen kan allt, vi måste tänka gemensamt. Det är Kustbevakningens stora styrka. Det är också det roligaste med att arbeta på ledningscentralen - att vi gör det tillsammans, avslutar Hanna.

Så här jobbar Ledningscentralen

Två personer arbetar som vakthavande befäl, med funktionerna 1 och 2.

VB 1 har vakten i Sverige och sitter med övergripande ansvar och beslut, ger lägesbilder och har koll på det mesta.

VB 2 är operativ arbetsledare. Personen är ute i verksamheten, styr arbetet och ser till att allt flyter på.

Ledningscentralsbefäl är utbildade Kustbevakare med god erfarenhet från linjen, det vill säga har jobbat ute till sjöss eller på flyget.

Ledningscentralsoperatörer är inte utbildade Kustbevakare men har andra värdefulla erfarenheter med sig från arbetslivet. 

 

Ändrad 28 april 2023 13:09