Nyheter: Om oss

Normala värden i kontorsmiljön på Stumholmen

Utredningen av arbetsmiljön på Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona är nu avslutad. Ett stort antal mätningar har genomförts och normala värden i kontorsmiljön har uppmätts.

Kustbevakningen minns

Idag är det 10 år sedan olyckan med kustbevakningsflyget KBV 585 inträffade i Falsterbokanalen. Vi förlorade fyra kollegor i en händelse som inte får lov att ske. Under ett rutinuppdrag bröts en vinge av på flygplanet och den tragiska olyckan var ett faktum.

Kustbevakningen får nya befogenheter

I budgetpropositionen som regeringen presenterade i dag föreslås Kustbevakningen få utökade rättsliga befogenheter.

Gå till nyhetsarkivet