Undermeny

AI ARC (HORISON)

Kustbevakningen äger och förvaltar Sjöbasis, ett system för sjöövervakning.

I Sjöbasis har myndigheten tidigare utvecklat en avvikelsedetekteringsfunktion som kan undvika olyckor genom tidig varning. Det kan t ex gälla fartyg som avviker från sin kurs eller närmar sig andra fartyg.

I projektet AI ARC vidareutvecklas avvikelsedetektionen med fler parametrar som ger en tidig varning. Kustbevakningens del i projektet rör primärt Sjöbasis och Östersjön, annat som utvecklas i projektet är ett virtuellt kontrollrum.

Syftet med utvecklingsinsatserna är att tillämpa dem i arktiska områden där det är glest befolkat och räddningstjänst därmed på stora avstånd. Målet är att öka säkerheten i arktiska hav genom snabbare identifikation av hot och faror som kan drabba fartyg i området, och på så sätt avvärja hotet.