Undermeny

Beroenden av Näringslivet (MSB 2:4 medel)

Kustbevakningen är en civil myndighet och del av totalförsvaret. Vid höjd beredskap får Kustbevakningen förändrade ansvarsförhållanden och ska ha förmåga och en planering för att ge stöd till det militära försvaret. Det regleras i förordningen (1982:314) om utnyttjande av Kustbevakningen inom Försvarsmakten, utnyttjandeförordningen.

Myndigheten ska som en del av förberedelser inom totalförsvaret säkerställa att verksamheten fortlöper oavsett omvärldsläget. Därför ska man inom detta projekt kartlägga kritiska beroenden och säkerställa kontinuitet. 

Utifrån den beskrivna situationen ovan ska Kustbevakningen inom projektet utreda flera frågetecken.

  • Vilka beroenden har vi har som civil myndighet gentemot näringslivet främst rörande varv, reservdelar, bränsle, kompetenser och IT komponenter? Hur kan vi säkerställa kontinuiteten vid en kris?
  • Kvarstår dessa beroenden vid höjd beredskap/krig?

Syftet med projektet är att tydligt kartlägga sårbarheter kopplade till leverantörer, under hotskalans olika faser.

Målsättningen med projektet är en ökad tydlighet gentemot leverantörer och samverkansmyndigheter/organisationer i våra förväntningar kopplade till behov för att säkerställa en kontinuitet, samt vad dessa leverantörer och samverkanspartners kan förvänta sig av oss som myndighet.