Undermeny

Nationell förmåga att skydda dricksvattentäkter (MSB 2:4)

Cirka 40 % av Sveriges befolkning får sitt vatten från sjöarna Vänern, Vätten och Mälaren. Detta innebär att det finns en sårbarhet för olyckor och medvetna handlingar som kan lindras genom utveckling av kunskap och förmåga.

Syftet med projektet är att utreda ansvar, förmåga och beredskap mellan de aktörer verksamma inom miljöräddning i de nämnda sjöarna.

Målet är en ökad kunskap och förmåga, tydlighet i ansvar, samt en befäst samverkan mellan aktörer inom miljöräddningstjänst för att maximera effektiviteten av insatsen och förbättra krisberedskapen.

Aktiviteterna består av kartläggning av resurser och kompetenser, nya hot mot vatten, tester och provtagning, konsekvensanalyser vanliga olyckor, samt rutiner för samverkan.