Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Ledningscentralen

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.

Ledningscentral

Tel: 0776-70 60 00 
E-post: lc@kustbevakningen.se