Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Ledningscentralen

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentral dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.