Operatör på ledningscentral Foto: Valdemar Lindekrantz, Kustbevakningen

Ledningscentraler

Du kan vända dig till Kustbevakningens ledningscentraler dygnet runt för att bland annat tipsa om du sett något misstänkt, till exempel olja i vattnet eller vårdslösa båtförare.

Ledningscentral Stockholm

Tel: 08-57 89 76 00
E-post: lc.stockholm@kustbevakningen.se

Ledningscentral Göteborg

Tel: 031-727 91 00
E-post: lc.goteborg@kustbevakningen.se