Ks Furusund

Övervakningsområde

Östra regionen sträcker sig över svenskt territorialvatten och svensk ekonomisk zon från Understen i norr till Valdemarsvik i söder inklusive Mälaren och Gotland. Ks Furusund patrullerar huvudsakligen den norra delen, mellan Understen och Vaxholm.

Enheter

  • KBV 315, övervakningsfartyg
  • KBV 478, en Rupert 34”
  • Dessutom samutnyttjas vintertid svävaren KBV 594
    och sommartid vattenskotrar med kuststation Vaxholm.

Placering

Stationen ligger strategiskt placerad i Furusund norr om Stockholm. Furusundsleden är en av de mest trafikerade farlederna in mot huvudstaden.

Kontakt

Se uppgifter till höger.

Besöksadress

Kustbevakningen
Ks Furusund
Tullvägen 2
760 19 Furusund