Nyheter: Om oss

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Om oss. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens organisation, befogenheter och uppdrag.

Kustbevakningen ska ledas från en ledningscentral

Den 22 maj 2017 har Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson fattat beslut att Kustbevakningen framöver ska ha en ledningscentral lokaliserad i Göteborg, och att stödledningscentralen i Stockholm ska avvecklas senast den 1 juni 2018.

Ny kuststation invigd i Malmö

Kustbevakningens nya station i Malmö har invigts av landshövding Anneli Hulthén tillsammans med stationschef Peter Widlund. Med stationen skapas ett nytt nav för Kustbevakningens verksamhet i sydvästra Sverige.

Pressinbjudan: Kustbevakningen inviger ny station i Malmö

Fredagen den 21 april invigs Kuststation Malmö av Landshövding Anneli Hulthén och stationschef Peter Widlund. I samband med invigningen bjuds media in för att ställa frågor och se vad Kustbevakningen bidrar med i Malmö och Öresund.

Kustbevakningens budgetunderlag överlämnat

Idag, den första mars 2017, lämnar Kustbevakningen över sitt budgetunderlag för åren 2018-2020 till regeringen. I underlaget framgår att verksamheten i nuläget bedrivs med ett underskott och att det kommer behövas ökade anslag framöver.

Uppdatering av Kustbevakningens nyhetsutskick

Du som får detta meddelande finns med på Kustbevakningens e-postlista för nyhetsutskick. Det är nu dags för den årliga uppdateringen av listan. Vill du fortfarande finnas kvar behöver du inte göra något. Ska din e-postadress däremot tas bort eller du vill komplettera med andra e-postadresser, skicka ett svar till: johnny.aberg@kustbevakningen.se

Normala värden i kontorsmiljön på Stumholmen

Utredningen av arbetsmiljön på Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona är nu avslutad. Ett stort antal mätningar har genomförts och normala värden i kontorsmiljön har uppmätts.

Kustbevakningen minns

Idag är det 10 år sedan olyckan med kustbevakningsflyget KBV 585 inträffade i Falsterbokanalen. Vi förlorade fyra kollegor i en händelse som inte får lov att ske. Under ett rutinuppdrag bröts en vinge av på flygplanet och den tragiska olyckan var ett faktum.

Information angående uppdatering av MSW

I och med Sjöfartsverkets uppdatering av Maritime Single Window den 5 oktober så kommer en ny funktion att tillkomma för användare av portalen. Nu finns det ett aktivt val att göra om fartyget är rapporteringsskyldigt eller inte till Kustbevakningen.