Nyheter: Om oss

Kustbevakningens nyheter hittar du under den huvudingång på webbplatsen där den hör hemma. Nedan finner du nyheter som sorteras in under området Om oss. Det är till exempel nyheter om Kustbevakningens organisation, befogenheter och uppdrag.

Kustbevakningen får nya befogenheter

I budgetpropositionen som regeringen presenterade i dag föreslås Kustbevakningen få utökade rättsliga befogenheter.

Arbetsmiljön utreds på kontoret i Karlskrona

Ett antal medarbetare på Kustbevakningens kontor på Stumholmen i Karlskrona har drabbats av svåra sjukdomar. Arbetsgivaren utreder därför om det kan finnas arbetsrelaterade orsaker till sjukdomsfallen, och i så fall vilka åtgärder som måste vidtas.

Kustbevakningen inför ny organisation

Den första september 2016 inför Kustbevakningen en ny organisation. Den nya organisationen innebär att Kustbevakningen skapar en nationell ledning.