Försiktighet ska undvika risken för jäv

Under hösten har en medarbetares relation till ett lokalt varv granskats av media i Blekinge. Efter att ha sett över det aktuella fallet väljer Kustbevakningen att tillämpa en försiktighetsprincip.

Under sina första fyra år på Kustbevakningen granskade medarbetaren inte fakturor från leverantören. En begränsning som sedan lättades.

– Vi väljer att gå tillbaka till den ordning som gällde tidigare i det här fallet, eftersom vi vill säkerställa en hög trovärdighet. Det är viktigt att Kustbevakningen med god marginal uppfattas agera opartiskt i de avtal vi har och i hur vi hanterar dem, säger Henrik Jonsson, chef för materiel- och lokalförsörjningsavdelningen på Kustbevakningen.

Granskning har inte hittat felaktigheter

Efter en närmare granskning finns inte några belägg för att något fel har begåtts.

  • Medarbetaren hade under de första fyra åren i sin anställning på Kustbevakningen begränsningar i arbetsuppgifterna som berörde varvet ifråga. Detta var för att undvika att hans trovärdighet ifrågasattes.
  • Medarbetaren har enbart granskat fakturor på ett sätt som vem som helst annars i hans funktion skulle ha gjort. Det slutliga godkännandet av fakturorna har legat på chefsnivå.

Bedömning behövs i varje enskilt fall

Lagstiftningen på området ger inte i varje enskilt fall klara besked för hur bedömningen ska göras utifrån ett jävsperspektiv.

För en myndighet är det viktigt att inte ens riskera att bli förknippad med vad som kan betraktas som jäv. Trovärdigheten för oss som offentlig förvaltning, för våra beslut och för de olika affärsrelationer vi har med våra leverantörer är central för oss.

– Vi har ansvaret att vårda trovärdigheten för vår verksamhet. Även om vi har varit trygga i hanteringen i det här aktuella fallet, vill vi tillämpa en försiktighetsprincip. Uppkommer en liknande situation som den nu aktuella, kommer vi att behandla den på samma försiktiga sätt, säger Henrik Jonsson.