Foto: Valdemar Lindekrantz

KBV 001 kvar i Frihamnen

KBV 001 blir kvar i Frihamnen i Göteborg åtminstone året ut. Arbetet med att bygga en ny kaj i Tångudden för fartyget avbryts. Kostnaderna har ökat vilket inte gör det möjligt för Kustbevakningen att genomföra projektet.

Kustbevakningens investeringsavtal med Fortifikationsverket har därför sagts upp i samförstånd mellan båda parter.

‒ Det är tråkigt att vi har behövt avbryta projektet, men arbetet har försenats på grund av att upphandlingen överklagats och kostnaderna därmed. Vi har inte täckning för kostnaderna för kajplatsen som de nu har utvecklats, säger Fredrik Jonasson, chef för lokalförsörjningsenheten.

‒ Vattendomen, som anger när, var och hur arbeten som det här får ske, gjorde att byggnationen hade behövt forceras till ett mycket högre pris. Vi och Fortifikationsverket är överens om att avtalet får sägas upp, säger Fredrik Jonasson.

Priset för kajen beräknades när avtalet skrevs på till 65 miljoner kronor. Men Fortifikationsverkets upphandling överklagades, vilket gjorde att arbetena kraftigt fördröjdes. På grund av de ökade kostnaderna som det forcerade arbetet hade inneburit, landade priset istället på cirka 80 miljoner.

Kvar i Frihamnen

KBV 001 blir kvar i Frihamnen året ut. Vad som därefter sker är ännu oklart. Jonas Berg är chef för kuststationen i Göteborg:

‒ Vi behöver på nytt se över alternativen. Målet är att hitta en lösning som håller över tid, både med hänsyn till ekonomi och den operativa nyttan, säger Jonas Berg.