Morgan Johansson besökte besättningen ombord övervakningsfartyget KBV 315 i samband med att regeringen presenterade förslaget om en ny kustbevakningslag den 7 juni. Foto: Mattias Lindholm

Förslag om ny kustbevakningslag ger utökade befogenheter

På torsdagen den 7 juni meddelade regeringen att de föreslår att Kustbevakningen får utökade befogenheter genom en ny kustbevakningslag. Lagen utökar myndighetens ansvar för brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss.

– Detta är glädjande nyheter för Kustbevakningen. De nya befogenheterna kräver bland annat utbildningsinsatser och vi har redan påbörjat vårt förberedelsearbete, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör i Kustbevakningen.

Den nya lagen innebär att Kustbevakningen på egen hand kommer att kunna utreda fler brott till sjöss, till exempel fiskeribrott. Myndigheten får också rätt att initiera förundersökningsarbete inom fler områden.

Hittills har Kustbevakningens brottsutredande befogenheter bestått i att inleda förundersökning avseende miljöbrott, sjöfylleri och rattfylleri samt ordningsbot för vissa förseelser i sjötrafik.

– Större befogenheter för Kustbevakningens ökar tryggheten vid våra gränser, kuster och till sjöss, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Den nya kustbevakningslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.