Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen har högt anseende i ny Sifomätning

I Kantar Sifos anseendeindex för myndigheter hamnar Kustbevakningen i topp. Med 61 i anseendeindex hamnar Kustbevakningen före SMHI (54), Konsumentverket (53) och Strålsäkerhetsmyndigheten (53). Snittet är 30.

Kustbevakningen har i år deltagit i Kantar Sifos anseendeundersökning. Företaget har ställt frågor till totalt 8 000 slumpmässigt utvalda personer om deras förtroende för några statliga myndigheter. Med 61 i anseendeindex hamnar Kustbevakningen överst bland myndigheterna, före SMHI (54), Konsumentverket (53) och Strålsäkerhetsmyndigheten (53). Snittet är 30.

Anseendeindex är uppbyggt av fem områden:

  • Övergripande anseende eller rykte
  • Personligt intryck av…
  • Lita på i långa loppet
  • Framgång
  • Kvalitet i verksamhet, tjänster och produkter

Kustbevakningen har starka värden på samtliga fem områden, särskilt punkten som kan kopplas till tillit: Lita på i långa loppet.

- Det är naturligtvis glädjande och något vi i myndigheten ska känna stolthet över. Kustbevakningen är en liten myndighet, men vår verksamhet syns och uppskattas enligt mätningen, säger generaldirektör Therese Mattsson.

- Samtidigt som vi ska vara stolta ska vi också vara ödmjuka inför resultatet. Anseende är något man måste jobba för att upprätthålla. Den här mätningen visar att vi är på rätt väg.

Om oss 

Kustbevakningen har huvudansvaret i Sverige för miljöräddningstjänst på statligt vatten. Vi förebygger miljöbrott genom miljöövervakning och arbetar för en hållbar havsmiljö genom jakt- och naturvårdsövervakning. Genom ständig beredskap för sjöräddning och övervakning av sjötrafiken arbetar vi för att öka människors trygghet till sjöss.

Miljöberedskapen kombinerar vi med sjöövervakning och brottsbekämpning. Alla tre delar ingår i vårt grunduppdrag. Kustbevakningen genomför kontroller inom en rad områden så som fiske, tull, gräns, farligt gods, lastsäkring, sjötrafik och bemanning. Vi har befogenhet att självständigt utreda utsläpp från fartyg samt brott som rör ratt- och sjöfylleri.