Lena Jönsson ansöker om att sluta som generaldirektör

Kustbevakningens generaldirektör Lena Jönsson har skickat in en ansökan till regeringen om att bli entledigad från sin tjänst från och med mars 2018.

− Beslutet att under pågående förordnandetid få lämna min tjänst är helt och hållet mitt eget. Det har inte varit ett enkelt beslut att fatta eftersom jag trivs väldigt bra på Kustbevakningen, säger Lena Jönsson.

− Jag har under senare år genomgått en svår hjärntumöroperation och efterföljande kärloperationer. Jag är nu helt friskförklarad, men har kommit fram till att jag inte vill fortsätta leva ett hektiskt generaldirektörsliv.

− Jag känner mig fullt trygg i att min ledningsgrupp och alla kompetenta medarbetare samt myndighetens fackliga organisationer kommer att fortsätta driva vårt utvecklingsarbete och fortsätta leverera kustbevakningsverksamhet av hög kvalitet.