Morgan Johansson visas runt kombinationsfartyget KBV 034 i Malmö. Foto: Justitiedepartementet

Ministerbesök i Malmö

Kuststationen i Malmö inledde veckan med ett besök av justitieminister Morgan Johansson och generaldirektör Lena Jönsson.

I samband med sommarens regeringsombildning tog justitieminister Morgan Johansson över ansvaret för Kustbevakningen från dåvarande inrikesminister Anders Ygeman.

I måndags fick Morgan Johansson chansen att besöka Kustbevakningens nya kuststation i Malmö för att lära sig mer om Kustbevakningens arbete nationellt och i Öresundsregionen.

– Det var verkligen imponerande att höra om det arbete Kustbevakningen gör för att rädda både människor och miljö, till exempel i samband med olyckor och oljeutsläpp, säger Morgan Johansson.

Det var vid årsskiftet som Kustbevakningen flyttade in i de nya lokalerna i Malmös hamnområde. Stationen bemannas av ett 40-tal kustbevakare varav nio dykare. Kuststationen är resultatet av en sammanslagning av stationerna i Helsingborg och Höllviken med syftet att samla fartyg och personal som verkar i Skåne och Öresund.

– Malmös centrala läge ger oss en bra utgångspunkt samtidigt som vi kommer närmare våra samverkande myndigheter, säger stationschef Peter Widlund.

Under sitt besök lyfte även justitieministern upp samverkan som ett prioriterat område för regeringen:

– Regeringen vill ge Kustbevakningen fler befogenheter att bekämpa brott som rör sjötrafik och sjösäkerhet, och vi arbetar nu med ett sådant lagförslag. Det innebär också att Kustbevakningen och Polisen kommer att kunna samarbeta ännu lättare. Det ökar tryggheten i våra vatten, säger Morgan Johansson.