KBV 048 tar upp olja ur havet Foto: Nina Barne, Kustbevakningen

Nytt miljöräddningsprogram gäller från 2020

Nu finns ett reviderat miljöräddningsprogram framme. Det gäller från kommande årsskifte.

Vilka myndigheter och organisationer samverkar Kustbevakningen med? Vilken förmåga har Kustbevakningen när det gäller bekämpning av oljeutsläpp i hav och våra stora sjöar? Det här är några frågor som besvaras i ”Program för miljöräddningstjänst till sjöss enligt Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor”.

– Programmet, som är reviderat och gäller från årsskiftet, riktar sig både till samverkande myndigheter och till allmänheten. De är ett strukturerat sätt att visa vad vi kan göra och hur våra miljöräddningsresurser ser ut, säger Johan Genestig, räddningstjänsthandläggare vid Kustbevakningen.