Foto: Valdemar Lindekrantz

Bättre enhetlighet och tydligare styrning när nationell ledningscentral driftsätts

Idag den första juni, driftsätts Kustbevakningens nationella ledningscentral. Målet är att förse den operativa verksamheten till sjöss och i luften med så goda förutsättningar som möjligt.

Den nya ledningscentralen är samlokaliserad med Försvarsmakten och Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC i Göteborg. Med en nationell ledningscentral kortas beslutsvägarna och underlättar arbetet med att skapa en gemensam lägesbild, både inom Kustbevakningen och med samverkande myndigheter.

Beslutet om att införa en nationell ledningscentral fattades den 22 maj 2017 av dåvarande generaldirektör Lena Jönsson efter att ha beställt en utredning om hur myndighetens ledningscentralsfunktion skulle organiseras med hänsyn till ledning, personal, arbetsmiljö och teknik.

Bakgrunden till beslutet är kopplat till den omorganisation som genomfördes den 1 september 2016 med syfte att införa en tydligare nationell ledning i Kustbevakningen utan indelning i regioner och huvudkontor.

Den nya nationella ledningscentralen ersätter de två tidigare ledningscentralerna i Stockholm och Göteborg.

− Jag är tacksam för alla goda insatser som gjort detta möjligt och jag känner mig trygg inför driftsättningen. Den nationella ledningscentralen kommer bli ett viktigt nav i Kustbevakningens verksamhet, säger Johan Norrman, chef för Kustbevakningens operativa avdelning.