Generaldirektör Therese Mattsson klipper band. Foto: Valdemar Lindekrantz

Ökad förmåga med ny stationsbyggnad i Strömstad

Kustbevakningens nya stationsbyggnad med tillhörande kaj i Strömstad har invigts. – Med den uppfylls kraven som finns på en modern myndighet med ett både räddande och brottsbekämpande uppdrag, säger stationschef Jesper Bäckstedt.

Ett nytt kapitel i Kustbevakningens och Strömstads gemensamma historia skrevs igår när generaldirektör Therese Mattsson invigde en ny stationsbyggnad i närvaro av flera myndigheter och organisationer från båda sidor av gränsen.

– Det är ett tecken på den goda samverkan som finns här i regionen, säger Jesper Bäckstedt.

Kustbevakningen har haft en stark närvaro i Strömstad sedan en lång tid tillbaka. Först som en del av Tullverket och sedan som en självständig myndighet med ett starkt engagemang för både miljö och säkerhet till sjöss.

Kustbevakningens arbete i Strömstad präglas av närheten till Norge, ett levande båtliv och en unik havsmiljö som innefattar Kosterhavet, Sveriges enda marina nationalpark.

– Med ny station och kaj stärks vår förmåga att värna om Bohuskusten och alla som färdas längs med den, avslutar Jesper Bäckstedt.