Temperaturen låg mellan minus 13 och minus 22 grader vid övningen. Foto: Kustbevakningen

Flygpersonal övade överlevnad i kyla

Haparanda skärgård var platsen för Cold Survival 2019 – Kustbevakningsflygets övning i hur man klarar att överleva ett par nätter i kyla efter en nödlandning.

I övningen deltog både piloter och systemoperatörer. Temperaturen låg mellan minus 13 och minus 22 grader.

– Vi kördes ut till övningsplatsen med svävare från Kuststationen i Luleå. Det blev två nätter i tält och sovsäck då vi fick klara oss på nödmaten. Genom att smälta snö och is på spritköken ordnade vi dricksvatten, berättar Erik Stålnacke, systemoperatör vid Kustbevakningens flygenhet.

Cold Survival är en obligatorisk övning som flygets besättningar övar vart tredje år.
– Syftet är att man ska känna trygghet i att man överlever om nödlandningen har gått väl. Upp till tre dygn ska man kunna klara sig på den mat och utrustning som finns med i våra flygplan, säger Erik Stålnacke.

Kustbevakningen har tre avancerade flygplan för sjöövervakning längs hela den svenska kusten samt över Vänern och Mälaren. Hemmabasen är Skavsta flygplats i Nyköping. Våra flygplan möjliggör en hög beredskap för miljö- och sjöräddningsinsatser till sjöss. Dessutom förekommer regelbundet internationella uppdrag. Varje flygbesättning består av två piloter och två systemoperatörer. Under flygningen har operatörerna hand om och ansvarar för spaningsutrustningen ombord.