Foto: Kustbevakningen

Svävaren i centrum vid ministerbesök

Svävaren baserad i Luleå, KBV 590, gör nytta i Norrbotten. Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson fick i veckan veta hur, under ett besök på Kustbevakningens station.

– Kustbevakningen har kompetensen som behövs till sjöss. Det är mycket intressant att se hur de använder sina resurser, både i sin egen verksamhet och för att stödja andra myndigheter som inte finns på sjön. Nyttan för människorna som lever här är tydlig, säger Morgan Johansson under sitt besök i Luleå.

¨Fredrik Gustavsson är stationschef på Kustbevakningen i Luleå:

– Det är viktigt för oss att få berätta om och visa vårt arbete för den politiska ledningen. Här i Luleå är det speciellt, med en kort båtsäsong. Vår svävare är många gånger en livsviktig resurs, när isen varken bär eller brister.

Liksom på många andra orter där Kustbevakningen verkar är samverkan med myndigheter och andra aktörer viktig för att kust- och skärgårdsbefolkningen ska få den trygghet de har rätt till.

– Som medborgare har man rätt att förvänta sig en hel del från det offentliga. Vi är beroende av andra myndigheter för att kunna utföra vårt uppdrag, och de är i sin tur beroende av oss, säger Fredrik Gustavsson.

  • Svävaren KBV 590 är ett viktigt transportmedel som kan ta sig fram över is, land och öppet vatten. Besättningen arbetar ofta parallellt med snöskotrar, som kan lastas ombord.
  • I Luleå finns tre besättningar placerade. På sommaren använder man sjöövervakningsfartyget KBV 306, på vintern svävaren KBV 590.
  • Som komplement finns snöskotrar, vattenskoter och en högfartsbåt.
  • På stationen finns även miljöräddningsmateriel, bland annat länsor och en båt för strandnära oljebekämpning.
  • Luleå skärgård består av över 4 000 öar. Det finns fast bosatta på tolv av dem.