KBV 048 tar upp olja under operation Skagen i slutet av maj. Foto: Nina Barne, Kustbevakningen

Tillbakablick på året som gått

2017 blev ett händelserikt år för Kustbevakningen, präglat av både utlandsuppdrag och organisatoriska förändringar. Här presenteras ett urval av händelser som gjort avtryck under året som gått.

Miljöräddning på västkusten

Under det gångna året har Kustbevakningen inlett flera miljöräddningsoperationer för att hindra eller begränsa olja från att läcka ut i havet. Den mest omfattande operationen skedde på Bohuskusten i slutet av maj efter att tjockolja, som läckt ut i Danmark, drivit in på svenskt vatten.

Operation Skagen pågick i sex dagar och involverade flera fartyg och flygplan från Kustbevakningen med hjälp av Sjöräddningssällskapet, SSRS. Även danska fartyg ingick i operationen. Totalt togs cirka 7 000 liter tjockolja upp ur havet och i vikar längs med kusten.

Fängelsedomar efter att fartyg gått på grund

Den 23:e september kom larmet om att ett 80 meter långt lastfartyg stod på grund strax söder om Oskarshamn. Fartyget hade upptäckts av en av Sjöfartsverkets lotsbåtar, som var på väg för att möta upp fartyget inför inseglingen till Oskarshamn. Eftersom fartyget bar på 24 000 liter diselolja i en utsatt bottentank inleddes Kustbevakningen en miljöoperation och tillsammans med Transportstyrelsen beslutades det att den utsatta tanken skulle tömmas på olja. Fartygets kapten och överstyrman anhölls misstänkta för grov vårdslöshet i sjötrafik och grovt sjöfylleri respektive grovt sjöfylleri. Båda dömdes senare till fängelse.

Migranter överlämnas till italienska myndigheter efter att ha räddats i Medelhavet.

Internationella uppdrag präglade första halvåret

Den sista april avslutade Kustbevakningen sitt deltagande i operation Poseidon på uppdrag av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå, Frontex. Insatsen som utgick från den grekiska ön Lesbos var först bara tänkt att pågå mellan oktober och december 2015, men förlängdes löpande och pågick i ett år och sju månader med över 6000 loggade patrulltimmar. Under den 577 dagar långa insatsen räddades 5335 människor och 23 misstänkta människosmugglare överlämnades till grekisk polis.

Från Poseidon till Triton

Utlandsuppdragen avlöste varandra under våren och sommaren, men i en annan del av Medelhavet. Från den 1 maj till 31 augusti, har Kustbevakningen bistått italienska myndigheter med att övervaka EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

Kustbevakningsflyget inledde insatsen med att bedriva övervakning och spaning från luften under maj månad. Ett arbete som resulterade i 11 gripna personer, misstänkta för smuggling av människor eller narkotika.

Från första juni och framåt bistod kombinationsfartyget KBV 002 med att övervaka havet söder och öster om Italien. Uppdraget utfördes i samverkan med Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som haft personal ombord för att bistå med säkerhet och ordningshållning, samt med sjukvård.

Under den tre månader långa insatsen greps 17 misstänka smugglare och 2374 människor räddades.


KBV 003 Amfitrite under övningen SCOPE 2017 i södra Norge. Foto: Kystverket

Internationella övningar för smidigt samarbete

Stora oljeutsläpp påverkar ofta flera länder och Kustbevakningen har därför deltagit i en rad internationella miljöövningar under året. De flesta är kopplade till internationella avtal och genomförs på årlig basis. 

En av dessa övningar är Balex Delta som anordnas varje år inom ramen för HELCOM, ett internationellt samarbetsorgan som bland annat inkluderar frågor som rör bekämpning av olje- och kemikalieutsläpp i Östersjön. I år hölls övningen i Ryssland och fartyg från fem östersjöländer deltog, däribland Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 031 från Djurö utanför Stockholm. Nästa år är Sverige värd för övningen.

Två övningar på båda sidor landet inom ramen för Köpenhamnsavtalet

I slutet av augusti övade Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 181 oljeupptagning utanför Vasa tillsammans med finska miljöskyddsenheter. Detta är en årlig övning mellan Sverige och Finland inom ramen för Köpenhamnsavtalet. Ett avtal som förbinder de nordiska länderna att samverka för att skydda havsmiljön när den är hotad, oavsett vilket av länderna som drabbats.

Inom ramen för samma Köpenhamnsavtal anordnades den nordiska miljöräddningsövningen SCOPE 2017 utanför Langesund i södra Norge i slutet av september. Det var en av de största miljöövningarna någonsin på nordiskt vatten med ett 30-tal fartyg och två flygplan. Från svenska Kustbevakningen deltog kombinationsfartyget KBV 003 Amfitrite, övervakningsfartyget KBV 307 samt havsövervakningsflygplanet KBV 501.

Landshövding Anneli Hulthén inviger den nya kuststationen i Malmö.

Omorganisation för en tydligare nationell ledning

Internt i myndigheten har året präglats av den omorganisation som sjösattes hösten 2016 med syfte att införa en tydligare nationell ledning i myndigheten, utan indelning i regioner och huvudkontor. Inom ramen för omorganisationen beslutades det även om att slå ihop Kustbevakningens två ledningscentraler till en nationell ledningscentral med placering i Göteborg. Under sommaren utsågs dåvarande polisområdeschefen Johan Norrman, till ny chef för Kustbevakningens operativa avdelning.

Stationskartan ritas om

2017 blev året då 22 kuststationer blev 20. För att samla och effektivisera verksamheten slogs stationerna i Vaxholm och Furusund samman och verksamheten koncentrerades till Vaxholm. I sydväst slogs stationerna i Helsingborg och Höllviken samman och flyttade in i nya gemensamma lokaler i Malmö. Den nya stationen invigdes under högtidliga former den 20 april av landshövding Anneli Hulthén.


Kustbevakningen och Polisen sida vid sida.

Fördjupat samarbete med Polisen

I augusti gav regeringen Kustbevakningen och Polisen i uppdrag att föreslå hur myndigheterna enklare kan samverka vid polisinsatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet. Uppdraget handlar om att föreslå hur Kustbevakningen effektivt och med kort varsel ska kunna stödja Polismyndigheten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid brådskande polisiära insatser mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet.

Överdirektör Anders Kjaersgaard summerar året som gått

– Tillbakablicken på 2017 visar verkligen vilken bredd vi har i vårt uppdrag, säger överdirektör Anders Kjaersgaard. Var och en som arbetar inom Kustbevakningen har sin viktiga del i att vi kan se tillbaka på 2017 med stolthet avslutar han.