I dag är andelen kvinnor i vår kärnverksamhet cirka 19 procent. Vårt mål är minst 25 procent år 2025.

Vill du träffa en kustbevakare i sommar?

Under tre sommarveckor i juni-juli, kommer Sjöfartskonvojen, med isbrytaren Atle i täten, att besöka svenska hamnar från Lysekil i väster till Luleå i norr. Syftet är att berätta mer, framför allt för unga människor, om hur det är att arbeta inom sjöfarten och om de utbildningar som leder till branschens olika jobb – till exempel inom Kustbevakningen.

Kustbevakningen söker just nu 25 aspiranter till grundutbildningen som startar 20 januari 2020.

– Det här är ett jättebra tillfälle för alla som är intresserade av att arbeta hos oss att träffa kustbevakare, få veta mer om vad arbetet innebär och se våra fartyg, säger personalkonsult Karin Lyktberg som arbetar med rekryteringen av aspiranter på Kustbevakningen.

Sjöfartskonvojen arrangeras av Sjöfartsverket och Transportföretagen i syfte att locka fler till sjöfartsyrkena. Läs mer på: http://www.sjofartsverket.se/sjofartskonvojen

Här ser du vilka orter Kustbevakningen syns på under sommarens sjöfartskonvoj

(observera att vi måste prioritera eventuella räddningsuppdrag och därför kanske inte kan närvara vid alla hamnar)

En överblick över myndigheten skepp hittar du här:  www.kustbevakningen.se/materiel--teknik/fartyg/fartygskatalog/

Göteborg 24 juni
• Kajplats; Amerikaskjulet, kaj 36
• Fartyg KBV 316

Lysekil 26 juni
• Kajplats; Anderssons kaj
• Fartyg KBV 032

Halmstad 28 juni
• Kajplats; Nissankajen
• Fartyg KBV 312 deltar från 12:00, endast öppet skepp.

Helsingborg 30 juni
• Kajplats; Pixlapiren
• KBV 950 (buss)

Karlskrona 2 juli
• Kajplats; Verköhamnen
• Fartyg KBV 003 (ligger i handelshamnen)

Norrköping 6 juli
• Kajplats; Pampushamnen
• Fartyg KBV 313, stänger mässdelen 15.

Stockholm 9 juli
• Kajplats; Frihamnen, F650
• Fartyg KBV 311

Härnösand 12 juli
• kajplats ej bestämt
• Fartyg KBV 201

Örnsköldsvik 14 juli
• Kajplats; Stadskajen
• Fartyg KBV 201

Skellefteå 16 juli
• Kajplats Skelleftehamn, Handelskajen/Jubileumskajen (Kustbevakningen deltar inte här, men informationsmaterial finns på plats)

Luleå 18 juli
• Kajplats; Gamla Malmkajen
• Fartyg KBV 306