Foto: Kustbevakningen

Viss förstärkning av Kustbevakningens budget

Anslaget höjs med 14 miljoner som en del av satsningen på rättsväsendet, meddelade regeringen idag i sin budgetproposition. – Ett första steg, säger generaldirektör Therese Mattsson.

– Vi är glada över att vara en del av statens satsning på rättsväsendet. Även om det här är en mindre summa än vi önskat oss, ser jag det som ett första steg. Vi ska vara glada för detta, säger Therese Mattsson.

Behoven av Kustbevakningen ökar. Uppbyggnaden av totalförsvaret, fler internationella uppdrag och att möta satsningen på rättsväsendet i övrigt kräver finansiering, något som saknas idag. Kustbevakningen behöver kunna satsa mer och för att gå i takt med förändringen som våra närmaste samverkande myndigheter är på väg mot, till exempel Polismyndigheten och Tullverket.

– Våra behov finns kvar. Därför återkommer vi i nästa budgetunderlag om de nya satsningar som behöver göras, säger Therese Mattsson.