Cookies/kakor på kustbevakningen.se

Enligt cookielagen delas cookies in i tre kategorier. Nödvändiga, begärda och inkräktande. Nedan beskrivs de cookies som används på www.kustbevakningen.se.

Varje kaka som sätts av Kustbevakningen presenteras nedan med följande data:

  • Namn - namn på cookien
  • Typ - session eller permanent cookie. Sessionskakor tas bort av webbläsaren när den stängs ner. Permanenta kakor sparas på användarens dator en bestämd tid
  • Domännamn - vilken domän som sätter cookien (förstapartskaka eller tredjepartskaka). Förstapartskakor är de kakor som sätts av webbplatsen som man är på och tredjepartskakor sätts av externa tjänster
  • Data - vilken data som lagras i kakorna
  • Användning - vad informationen används till
  • Tid - hur länge cookien sparas på datorn
  • Klassning – Anger om kakan kan anses vara begärd av användaren eller nödvändig för webbplatsens funktion och därför godkänd enligt den nya lagen. Eller om kakan är inkräktande och därmed måste godkännas av användaren innan den får sättas.

Google

På kustbevakningen används Google Analytics för att analysera trafiken på webbplatsen. Analytics använder kakor för att samla data om t.ex. hur länge användaren är på en sida, var besökaren kommer ifrån, vilken webbläsare som används etc. Det finns möjlighet för användare att välja bort att delta i google analytics genom att installera ett browser plugin som finns tillgängligt för alla webbläsare.

Namn __utma
Typ Permanent cookie
Domän www.kustbevakningen.se
Data unikt sträng som lagrar antal gånger en användare besökt webbplatsen, tidpunkt för första och sista besöket
Användning Google Analytics använder dessa för att beräkna besökarstatistik på webbplatsen.
Tid Cookien förfaller två år från det att den sattes eller senast uppdaterades
Klassning Inkräktande
Namn __utmb
Typ Permanent cookie
Domän www.kustbevakningen.se
Data Tidsstämpel som anger tid när nuvarande besök påbörjades
Användning Används med cookien __utmc för att beräkna längden på ett besök
Tid Cookien förfaller 30 minuter efter den sattes eller senast uppdaterades.
Klassning Inkräktande
Namn __utmc
Typ Session cookie
Domän www.kustbevakningen.se
Data tidsstämpel som anger tid när nuvarande besökare lämnar webbplatsen
Användning Google Analytics. Används ihop med cookien __utmb för att räkna ut om det är ett nytt besök enligt definitionen av besök i webbstatistiksystemet
Tid Cookien förfaller när webbläsaren stängs
Klassning Inkräktande
Namn __utmz
Typ Permanent cookie
Domän www.kustbevakningen.se
Data Sträng om anger var besökaren kommer från, vilken sökmotorer som används, vilken länk som klickats på eller sökord som används
Användning Google Analytics använder denna för att beräkna trafik, annonskampanjer samt sidnavigering på webbplatsen
Tid Cookien förfaller sex månader efter att den sattes eller senast uppdaterades
Klassning Inkräktande