Kommunikationsenheten

Tf enhetschef Malin Viktorsson

Tel: 0455-35 35 38
E-post: Malin.Viktorsson@kustbevakningen.se

Kommunikatör/webbredaktör Pernilla Östlund

Tel: 0455-35 34 08
E-post: pernilla.ostlund@kustbevakningen.se

Kommunikatör/webbredaktör Johnny Åberg

Tel: 0455-35 34 39
E-post: johnny.aberg@kustbevakningen.se

Kommunikatör/webbredaktör Valdemar Lindekrantz

Tel: 0733-90 76 44
E-post: valdemar.lindekrantz@kustbevakningen.se

Kommunikatör/webbredaktör Mattias Lindholm

Tel: 0768-99 53 60
E-post: mattias.lindholm@kustbevakningen.se

Drift och underhåll

Kustbevakningens enhet för IT-drift
Tel 0455-35 34 58
E-post servicedesk@kustbevakningen.se

Webbredaktionens strävan är att webbplatsen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information. Om du påträffar eventuella felaktigheter eller ofullständig information är webbredaktionen angelägen om att få reda på det.

Har du synpunkter på webbplatsen och dess innehåll kan du sända in dina synpunkter till oss. Vill du kommentera enskilda sidor finner du en länk till sidansvarig längst ner på webbplatsens alla sidor.

Vi tar tacksamt emot dina synpunkter!