Flik 1 - Statsrätt och KBV:s uppdrag m.m

01.01 Regeringsformen
SFS 1974:152 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
01.02 EU-fördrag m.m.
SFS 1994:1500 Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen
01.03 Europakonventionen om mänskliga rättigheter
SFS 1994:1219 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
01.04 Kustbevakningsinstruktionen
SFS 2019:84 Förordning (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen